Herbaty ?wiata - przegl?d rodzajów herbat zielonych

Opublikowany

herbaty ?wiata

Herbaty ?wiata

Herbaty ?wiata takie jak zielona herbata z roku na rok zdobywa coraz wi?ksz? klientel? w Polsce. I s?usznie! Jej zdrowotne i smakowe walory znane s? ju? od setek lat. Wi?kszo?? zielonych herbat wytwarza si? z m?odych li?ci i p?ków zebranych wczesn? wiosn?. Tradycja picia zielonej herbaty pochodzi z Chin. Stamt?d rozpowszechni?a si? na inne kraje Azji, a pó?niej ?wiata. Najbardziej znane gatunki chi?skiej odmiany zielonej herbaty to: Long Jing, Bi Luo Chun, Anji Bai Cha, Tai Ping Hou Kui, Lu’an Gua Pian, Xinyang Mao Jian i Mengding Gan Lu.

Kraj zakochany w zielonej herbacie

Herbata zielona w ci?gu wieków tak rozpowszechni?a si? w Japonii, ?e dzisiaj jest tam nazywana po prostu herbat?. Japonia jest równie? znana z dodawania tego sk?adnika do ró?nego rodzaju da? i deserów. Najlepsze herbaty z Japonii to: sencha, bancha, gyokuro, kabusecha, matcha, kukicha, h?jicha, kamairicha, tamaryokucha.


Przy czym najpopularniejsz? w Polsce, jak i na ?wiecie odmian? jest sencha. Produkowana jest ona z m?odych li?ci zbieranych na prze?omie kwietnia i maja. Ma delikatny smak i aromat, i stanowi bogate ?ród?o antyoksydantów.

Herbata trafiaj?ca w ró?ne gusta

Obecnie modne s? równie? zielone herbaty z naturalnymi dodatkami smakowymi lub aromatami. Tak urozmaicone produkty posiada w swojej ofercie ka?dy sklep z herbatami. Warto zapyta? ekspedientk? co mog?abym nam poleci?. Generalnie do delikatnego posmaku zielonej herbaty pasuj? wyraziste, owocowe akcenty: cytrusy, opuncja, ananas, wi?nia.

Zestawy herbat

Aby dobra?, która z licznych odmian zielonej herbaty najbardziej nam odpowiada najlepiej zakupi? zestaw herbat. Nie zwa?aj?c na ?wiatowe rankingi i trendy pami?tajmy, ?e dobra herbata to po prostu taka, która najbardziej nam smakuje i pozwala na chwil? relaksu. Zestawy herbat to znakomity sposób na porównanie, czym ró?ni? si? od siebie poszczególne gatunki herbaty i jakie dodatki najbardziej pasuj? naszym podniebieniom. Warto równie? po?wi?ci? kilka minut na zapoznanie si? z zasadami zaparzania herbaty, poniewa? jej niew?a?ciwe przyrz?dzenie mo?e zniszczy? prawdziwy smak.


Kategorie Zielona herbata, Najlepsza herbata

Ciasteczka
Informacja o ciasteczkach:

Ta strona u?ywa cookies, dzi?ki którym nasz serwis mo?e dzia?a? lepiej.

[x]